Toplumsal Hastalık; Yabancı Korkusu "Zenofobi"

         

        Günümüzde toplumların neredeyse tamamı gelenekselci düşüncelerin boyunduruğu altındadır. Farklılıklara açık olmayan toplumlarda; din, dil, ırk, kültür gibi farklılıklar gösteren kişi ya da kişiler direkt olarak zihinlerde "Toplumun ötekisi" olarak tanımlanmaktadır. Azınlığın, çoğunluk karşısında konumlandığı bu durumda, karşılaşılan farklılıklar sebebi ile, çoğunluğun azınlığa karşı nefret duygusu beslemesi ve tehdit algısı oluşturması yabancı korkusunun'nun(zenofobi) en büyük sebebidir.

        Gelişen dünyada eski çağlardan farklı olarak aidiyet esaslı toplumsal birliktelikler ön plana çıkmıştır. Günümüz devletlerinde de aynı aidiyet devam etmesinin yanı sıra savaşlar, terör gibi sebeplerle gerçekleşen yoğun göçler ve artık büyük şehirlerde meydana gelen kozmopolit yaşam,
insanların içinde uyuyan zenofobiyi uyandırmış oldu. Zenofobi, toplumun genel kabullerine, bireylerin tehdit algılamasının yanı sıra devletlerin yürütmüş oldukları bilhassa ırkçı veya dinsel yaklaşımlı politikalarının da bir sonucu olarak ortaya çıkabilmektedir.

         Zenofobinin nasıl gerçekleştiği konusunda bir kaç örnek verecek olursak; normalde toplumda olağan gerçekleşen bir şeyi toplum en fazla ihtimalle ayıplarken, aynı eylemi bir yabancı yaptığında nefret duygusu harekete geçmektedir. Örneğin yere çöp atmak halk tarafından hoş karşılanmıyor olabilir. Fakat bunu yabancı biri yaptığında ona bakış şekli değişiklik arz eder.

        Zenofobiyi yenebilmek mümkün müdür? Bu sorunun cevabı kuşkusuz yine insanın doğasından geçmektedir. Zira farklılıklar arz eden kişiyi bir güvenlik problemi ve tehdit olarak algılamakla zenofobik davranışlar sonlandırılamaz. Öncelikle "İnsan" algısının gelişmesi, kişiyi farklılıklarını gündem ederek değil insan olması dolayısı ile kabullenmek gereklidir. Kuşkusuz bunun içinse iyi bir kültürel gelişim gerekecektir. 
       

Düşünceni Paylaş