Gıda Fiyatlarında Sürekli Artışın Sebebi Ne?


        Gıda fiyatlarında son yıllarda kademeli olarak sürekli artış gerçekleşiyor. Yetkililer konu ile ilgili olarak komisyoncuları ve para piyasalarında gerçekleşen değişiklikleri öne sürse de konuyla ilgili biraz derinlere inip araştırma yapıldığında farklı nedenlere de ulaşılıyor. Fiyatlardaki artışın tüketiciye yansımasının %40'nı aracılar ve para piyasalarında gerçekleşirken %60'lık kısmının ise maliyetlerdeki artışlar oluşturuyor.

         Türkiye coğrafya ve toprak verimliliği olarak geniş tarım alanlarına sahip ve temel gıda maddesi olan her şeyin üretimi gerçekleşebiliyor. Fakat toprağı doğru işleme ve işlerken de yapılan maliyetlerin oranı maalesef çok yüksek. Yapılan yanlışlar yıllar içerisinde sürekli tekrar etmesi sebebi ile de bir noktadan sonra tüketiciye ciddi yansımalar doğuruyor. Ne yapılması gerektiği konusunda  hem artış sebeplerini açıklayıp hem de tarım politikaları üzerine önerilerde bulunacağım.

1- Toprağı Yanlış İşliyoruz

        Türkiye'de çiftçilik çok yüksek oranda geleneksel yöntemle devam ettiriliyor. Toprak verimliliğini artırmak üzerine yeterli çalışma yürütülmüyor. Bu sebeple mahsullerdeki verimlilik ve kalite git gide düşüyor. Bu konuda politik adımlar atılarak, çiftçiye zorunlu toprak analizi ve hangi ürünleri yıl içerisinde yetiştirmesi gerektiğine dair listeler düzenlenmeli ve TMO(Toprak Mahsulleri Ofisi) kanalı ile çiftçiden yalnızca kendisine verilen listelerdeki ürünler alınarak, çiftçiyi geleneksel tarımdan kurtarıp profesyonel bir tarım sistemine zorlanmalıdır. Ayrıca ilaçlama ve gübre temininde de yalnızca yine belirtilen toprak ihtiyacı ve ürün durumuna göre destek verilip ilaçlama ve gübrelemede bu şekilde kontrol altına alınmalıdır. Verimli ve kalitesi yükselen ürünler piyasalar açısından da olumlu karşılanacak ve fiyatlara etki edecektir.

2- Maliyetler Düşürülmeli

        Çiftçinin en büyük gider kalemi olan tohum, gübre ve enerjide vergilerin tamamı sıfırlanmalı ya da çok cüz-i rakamlara çekilmeli. Bu kalemlerde alınan vergilerin tamamı tüketiciye direkt yansıdığını var sayarsak zaten fiyatlardaki artışın temeline inmiş oluruz. Ayrıca bu kalemlerde politika yapıcılar gerekli düzenlemeler ile özel sektörün boyunduruğundan çiftçileri kurtarmalı ve bu kalemlerin tamamını resmi kurumlar aracılığı ile çiftçiye temin ederek maliyetlerdeki özel sektör karını da ortadan kaldırmalıdır. Bu destekler ise yalnızca toprağı yukarıda anlattığım esaslara göre işleyen çiftçiye vererek çiftçinin de özel sektöre eğilim göstermesini engellemek gereklidir.

        Doğru üretilmiş tarım politikaları ve bunları denetleyecek iyi bir sistem kurulduğunda hem modern bir tarım ekonomisi oluşturulacak hem de tüketiciye yansıyan fiyatlarda ciddi değişimler meydana gelecektir. Politika üreticilerimizin katma değer üretmeyen toplumdan vergilerle yönetim anlayışından vazgeçip doğruları uygulaması hem devletimiz hem de milletimizin geleceği adına doğru hamleler olacaktır. 

Düşünceni Paylaş