İşgücü Piyasası ve Ekonomiye Genel Bakış

İktisadi faaliyetteki yavaşlamanın detaylarını şöyle bir ele alacak olursak 2018 yılı Ekim-Aralık dönemi verilerine göre tarım dışı istihdam başta inşaat olmak üzere sektörlerin genelinde işsizlik oranları yükselişini sürdürüyor, maalesef ki küresel iktisadi faaliyette gözlenen ivme (yer değişikliği) kaybı devam ettiğinden özellikle Avrupa Bölgesindeki büyümede bu sebeple ilerleme kaydedememekte.

Ülkemiz genelini bu konuda yakından incelersek, buna eş zamanlı olarak enflasyon zammından etkilenen halkın, tüketim ve üretimdeki mağduriyetinin düşünülenin de üzerinde bir krize yol açacağı ön görünüyor, piyasalardaki bu artışın yanı sıra, yaklaşan seçimle beraber de gelir-gider dengelerinin aynı oranda yol izlemesi vatandaşın ağır şartlar altında yaşantı sürdürmesini sağlıyor.

Ayrıca, Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası rezervlerinin bu hafta içerisinde 2 milyar 669 milyon dolar azalışla 100 milyar 65 milyon dolardan 97 milyar 396 milyon dolara inmiş olması, ve doların bu döngüde birkaç haftadır stabil (5.43 ve civarı) ve üzerinde, ya da minimal derecede artışlar sergiliyor olması da yatırımcıları bir hayli etkilemekte.

Sonuç olarak; ana tabloda an be an ekonominin içerisinde minimum gibi görünen ama detaylı araştırmalar sonucunda maksimum zararların ortaya çıktığı büyük değer kayıpları içerisindeyiz.

Sözüm o ki; Biz birlikte Türkiye'yiz kalemize ve içindeki değerlere sahip çıkmalıyız.

Düşünceni Paylaş