Mültecilerin İşledikleri Suç Oranları Artıyor

         
     2010 yılı sonrası ülkemize bilhassa Suriye'de yaşanan savaşla birlikte ciddi anlamda mülteci artışı gerçekleşti. Bir çok devlet ve milletten göçmen barındıran ülkemiz, sosyal uyumluluk sağlayamayan ya da bu bölgelerden gelen terör eğilimli kişi ve kişilerin işledikleri suçlar ve eylemlerle gündeminde sık sık yer bulmaya başladı. Daha bir kaç yıl öncesinde Ankara Gar saldırısı, Genel Kurmay personeline gerçekleşen saldırı, Reina saldırısı gibi büyük terör olaylarına şahit olan toplumumuz şimdilerde ise göçmenlerin gerçekleştirdikleri ya da karıştıkları suçlarla gündem bulmaya devam ediyor.

        Sosyal uyum gösteremeyen ve kendini hala ortadoğunun kanlı toplumsal yapısı ve dinmeyen eylemsel çağ dışı düzenini ülkemizde devam ettiren kitleler bulunmakta. Bir çok şehirde adeta şehir magandası edası ile gezenler mi dersiniz ya da toplumun kendi kimliğine gelenek, göreneklerine aykırı eylemler gerçekleştirenler mi dersiniz aldı başını gidiyor. Kontrolsüzlüğü kendilerine alışkanlık edinmiş bu kişilerin içinde bulunduğu suçlar ise günden güne artıyor. Kısa sürede bir rehabilitasyon ve sosyal uyum politikaları geliştirilmemesi durumunda ise ilerleyen zamanlarda toplumsal kaoslar çıkacağı aşikardır.

        Tarihsel değerlerimiz gereği her ne kadar misafirperver bir yapıda olsak da, artık dünyanın gerçekleri tarihten farklı işliyor. Bir ülkede Suriyeliler Afkanları protesto ediyorsa, faili meçhul cinayetler artmışsa, farklı gruplar birbirleri ile sürekli karşılaşıyor ve toplum bundan yavaş yavaş zarar görmeye, huzursuzluk duymaya başlamışsa sorunları dillendirme ve çözümleri arama vakti de gelmiş demektir. Zira her toplumun dinamikleri farklıdır ve Türk toplumu ile bu göçmen nüfusun uyum sağlayamadığı gözler önündedir.

Düşünceni Paylaş