Nihilizm (Hiçcilik) Nedir?


         

Nihilizm antik Yunan felsefesinde Georgias'a kadar temelleri dayanan bir felsefe anlayışıdır. Düşüncenin temelinde maddeci(materyalist) bakış açısı yatmakta olup her çağda kendisine yer bulmuş bir düşünce türüdür. 


         Her şeye şüphe ile yaklaşıp yok saymanın son noktası olan nihilizm, metafizik ve ahlaki olan hiç bir şeyi kabul etmez. Hatta Georgias bu konuda daha da ileri giderek "Hiç bir şey yoktur." demiştir. Georgias öyle bir noktaya getirmiştir ki varlığı, bilgiyi, düşünceyi tamamen yok saymıştır. 

       Günümüzde ki nihilizm ve nihilist ateizmin düşünce mimarı ise ahlakı hiçe sayan doktirin ve düşünceleri ile sistemleştiren Friedrich Nietzsche olmuştur. Sorgulayarak her şeyi reddeden, yok sayan nihilizm Nietzsche'nin fikir dünyasında sistemli bir şekilde evrilerek ahlak ve ahlakı değerlerin tamamını kökünden sarsmıştır. "Tanrı Öldü" gibi sansasyonel söylemleri ile hiçciliği niteleyen Nietzsce bu alanda nihilist düşüncenin en sivrilen düşünürü olmayı başarmıştır.

Nihilist felsefenin özü "Her şey bir hiçtir." temeline dayanır ve tüm var olanı reddeder.

Düşünceni Paylaş