ÖtekileştirmeBulunduğumuz toplum içerisinde farklı kitlesel kutuplaşmalar nedeniyle bir öteki kavramı meydana gelmiştir. Bu kavramın doğurduğu  olumsuzluklar nedeniyle bir olmak güçleşmiş hatta kimi aydın kesimlerince imkansız olduğu belirtilmektedir. Peki bu kavramın toplum içerisine yerleşmesi yakın zamanda mı oluşmuştur? Yalnızca çoğunluk mu ötekileştirir? Azınlığın tetiklediği bir kavram olabilir mi?
Yahut ana kitle kendini baskın hale getirmeye çalışırken karşı kitleye mi ötekileştirme yaşattırır? Çoğaltılması mümkün sorulara şimdi yazımızda yanıtlar paylaşmaktayız.
  Yerleşik hayat ile toplum halinde yaşamaya başlandığından beri aynı grup içerisinde yavaş yavaş bölünmeler belirmeye başlamıştır. Buna fikirlerin, merak duygusunun ve doyumsuzluğun farklılık göstermesi gibi çeşitli nedenler gösterebiliriz. Demek oluyor ki çekirdek toplumda minimal düzeyde başlayan bu ayrılık günümüze kadar süregelmiştir. Fakat bu minimallik toplumun modernleşmesiyle ters orantılı olarak maksimize olduğu görülüyor. Çünkü bilimden dekorasyona kadar indirgenebilen modernlik yalnızca fikirler söz konusu olunca kendi varlığını yaşattıramamış ve birey yerine daima belirli bir toplumu empoze etmiştir. Ve bu da ötekileri  olan toplumu yaşatmaya devam etmiştir.
Şimdi ise çoğunluk ve azınlığın ötekileşmeye etkisine değinelim. Bilindiği üzere genel olarak çoğunlukçu bir toplum olduğumuzdan dolayı azınlık varlığını muhalifliği ile göstermektedir. Aynı şekilde çoğunlukçu toplumlarda iktidar dışındaki tüm parti, grup ve fraksiyonlar çimleri biçme politikası gereğince bastırılır. Ve çoğunluk iktidarını ötekileştirme yoluyla etkin tutar. Bu da azınlığın kendini göstermesi için bir eylemde bulunmasını doğurmaktadır. Ve böylece ötekileştirilen azınlık, çareyi çoğunluğu ötekileştirmekte bulmuştur. Fakat çoğulcu bir toplumda azınlığın da fikri alındığından azınlığın bu kez iktidar olabilmek adına ötekileştirmesi mümkündür. Direnenlere karşı kabullenenler, beyaz ırka karşı siyahi ırk, A milletine karşı B milleti ,sağ gruba karşı sol grup ve bunların dahilindeki melez gruplar da olmak üzere sayısız ve süresiz bir ötekileştirme var olmakta.
Çözüm mü?
Toplumcu değil, bireyci olmak.Düşünceni Paylaş