Siyasetin Nabzı Değişiyor

   AKP seçim hayatına başladığından beri ilk ittifaklı seçimini MHP ile birleşerek 24 Haziran 2018 de yapılan genel seçimlerde vermişti. Bu seçimde ittifak(bir nevi güç paylaşımsız koalisyon) şeklinde gerçekleşti. 2017 yılında yapılan referandum ile 550 olan milletvekili sayısı 600'e çıkarılmasına rağmen ittifaklı seçim AKP hükümetinin daha önce girmiş olduğu seçimler baz alındığında göreli olarak bir gerileme olduğu gözlemlendi.

          2. kez ittifaklı seçime hazırlanan AKP-MHP ittifakı 31 Mart seçimlerinde de anket şirketlerinin verilerine bakıldığında bir gerileme yaşayacağı ön görülüyor. Bir önceki seçimlerde AKP belediyesi olan Antalya ve Ankara belediyeleri ise el değiştirerek CHP kazanacak izlenimi hakim. Genel durumlarda ise muhalif partilere seçmenlerin kaydığı görülmektedir. Bu hafta sonu gerçekleşecek olan seçimler, yakın zaman siyasetimizin ise kırılma noktası olacağı ön görüsündeyim.

    Dünya siyasi tarihini incelediğimizde demokratik sistemlerde uzun süreli iktidarların güç sarhoşluğu yaşadığı ve halk tarafından ise bu durum belli bir doygunluk noktasına ulaştığında tepkilerin de ardı ardına geldiği görülmektedir. Siyasi söylemlerde artan tekrara düşmüş eylem-fiil uyuşmazlığı ve seçmene oy kitlesi olarak yaklaşım, seçmeni araçsallaştırma noktasına götürür ve bu durum zaman içerisinde siyasi tepkiler olarak kendisine vücut bulur. 31 Mart seçimlerinin de iktidar açısından geriye gitmesi siyasi tarihimizde yukarıda belirttiğim sebeplerden dolayı bir geri gidişin başlangıcı ve yeni kitlelerin oluşumu anlamına gelecektir. 

Düşünceni Paylaş